Vertigo angustior

NATURA 2000 AnnexII code:

1014 - Vertigo angustior


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:IN MIN

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Jozef Šteffek, Tomáš Čejka
Recenzent:Ľubomíra Vavrová
Poznámka:Na základe nových poznatkov o rozšírení druhu sa javí potreba prehodnotiť a navrhnúť nové lokality

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Benová, A., Šteffek, J., 2009: Príspevok k poznaniu mäkkýšov (Mollusca) Jánskej doliny (Nízke Tatry). Príroda Nízkych Tatier, Banská Bystrica, 2: 145-152.

— Benová, A., Šteffek, J., 2009: Súčasné poznatky o diverzite mäkkýšov (Mollusca) Jánskej doliny (Nízke Tatry). In: Turis, P., Vidlička, Ľ. (eds.), Príroda Nízkych Tatier 2.

— Čejka, T., 2001: Molluscs of the Mitická slatina Nature Monument Coll. of results of inventarization researches, OZ Pre Prírodu, Trenčín: 22-31

— Čejka, T., 2003: Moluscs (Mollusca), pp. 183-190. - In: Stanová V., Viceníková A. (eds.), Biodiversity of Abrod NNR - Status, Changes and Restoration, DAPHNE - Institute of Applied Ecology, Bratislava, 270 pp.

— Čerman, M., Šteffek, J., 2006: Malakofauna širšieho okolia Tisy v priestore medzi Čiernou nad Tisou a Veľkým Kamencom. Natura carpatica (Košice), 47: 71-82.

— Grego, J., 2004, nepublik.

— Horsák, M. & Hájek, M., 2005: Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in the Western Carpathian rich fens Journal of Conchology, 38: 683-700

— Horsák, M., 2004, nepublik.

— Horsák, M., 2005, nepublik.

— Horsák, M., 2005: Molluscs. Ecology and palaeoecology of spring fens in the western part of the Carpathians (ed. by A. POULÍČKOVÁ, M. HÁJEK, K. RYBNÍČEK), pp. 197-208. Palacký University, Olomouc, Czech Republic.

— Horsák, M., 2006, nepublik.

— Horsák, M., 2007, nepublik.

— Juřičková, L., Ložek, V., Čejka, T., Dvořák, L., Horsák, M., Hrabáková, M., Míkovcová, A. & Šteffek, J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve Folia Malacologica, 14(4): 203-215.

— Kunca et al. 2005

— Štefek, J., 2004b

— Šteffek, J., 2003, nepublik.

— Šteffek, J., 2004, nepublik.

— Šteffek, J., 2005, nepublik.

— Šteffek, J., 2006, nepublik.

— Šteffek, J., 2007, nepublik.

— Šteffek, J., 2008, nepublik.

— Šteffek, J., 2008: Ďalšie poznatky o  mäkkýšoch Zvolenskej kotliny, p. 82-93. In Turisová, I., Martincová, E. & Bačkor, P. (eds). Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie

— Šteffek, J., 2009, nepublik.

— Šteffek, J., 2009: Malakocenózy údolia riečky Tisovník. Natura carpatica (Košice), L: 141-146.

— Šteffek, J., Danková, P., 2007: Assessment of tanatocoenosis of molluscs of deposits of water bodies of the Spišská Magura Mts. from the ecological, chorological and species conservation point of view Naturae Tutela, Liptovský Mikuláš, 11: 5-26.

— Šteffek, J., Danková, P., 2007: Ekologické, chorologické a ekosozologické vyhodnotenia tanatocenóz malakofauny z náplavov tokov Spišskej Magury. Naturae tutela (L. Mikuláš), 11: 5-26. ISSN 1336-7609

— Šteffek, J., Grego, J., 2001

— Šteffek, J., Lučivjanská, V., 2005: New knowledges on molluscs from north-eastern Slovakia Natura Carpatica, XLVI: 103-120.

— Šteffek, J., Lučivjanská, V., 2005: Nové poznatky o mäkkýšoch severovýchodného Slovenska. Natura carpatica (Košice), 46: 103 - 120. ISBN 80-89093-09-4

— Šteffek, J., Lučivjanská, Vavrová, Ľ., 2009

— Šteffek, J., Vavrová Ľ., 2006: Recent data on molluscs (Mollusca) of the Muránska planina plain with focus on species of the European Importance Reussia, Revúca, 3, 2: 115-125.

— Šteffek, J., Vavrová, Ľ., 2004: Comparison of malacocoenosis of wetlands of the Eastern Carpathians Biosphere Reserve and Eastern Carpathians Landscape Protected Area - In MIDRIAK R. (ed.) Biosphere Reserves in Slovakia], papers presented at the 5th National Conference on the Biosphere Reserves in Slovakia (September 29-30, 2004, Nová Sedlica), pp. 107-114

— Šteffek, J., Vavrová, Ľ., 2004: Porovnanie malakocenóz vybraných mokradí CHKO a BR Východné Karpaty. - In: Midriak R. (ed.), Biosférické rezervácie na Slovensku V, Nová Sedlica, 29.-30.9.2004, p. 107-114.

— Vavrová, Ľ., 2002, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2003, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2003: Malacofauna of the Goľove mláky and Hrabinka Nature Reserves (Malá Fatra National Park). Abstracts - 9th Feriancs Days, Bratislava, pp. 29-30.

— Vavrová, Ľ., 2004, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2005, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2006, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2008: Mäkkýše (Mollusca) vybraných lokalít západnej časti Národného parku Nízke Tatry a priľahlého okolia. Naturae tutela, 12: 21-27.

— Vavrová, Ľ., 2010, nepublik.

— Vavrová, Ľ., Šteffek, J., 2003: Mäkkýše (Mollusca) vybraných lokalít v územnej pôsobnosti Správy CHKO Strážovské vrchy. Naturae Tutela, Liptovský Mikuláš, 7: 53-60.

— Vavrová, Ľ., Šteffek, J., 2003: Molluscs (Mollusca) of selected localities in the Strážovské vrhy Mts. Landscape Protected Area Naturae Tutela, Liptovský Mikuláš, 7: 53-60.

— Vavrová, Ľ., Šteffek, J., 2005: Ecological assessment of malacofauna of selected wetlands in the Strážovské vrchy Mts. Acta Univ. Math. Belii, Banská Štiavnica, S. Environmental Ecology, Landscape Ecology 4, 1: 44-49.