Vertigo geyeri

NATURA 2000 AnnexII code:

1013 - Vertigo geyeri


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Jozef Šteffek
Recenzent:Ľubomíra Vavrová

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Benová, A., Šteffek, J., 2009: Príspevok k poznaniu mäkkýšov (Mollusca) Jánskej doliny (Nízke Tatry). Príroda Nízkych Tatier, Banská Bystrica, 2: 145-152.

— Horsák, M. & Hájek, M., 2005: Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in the Western Carpathian rich fens Journal of Conchology, 38: 683-704.

— Horsák, M., 2004, nepublik.

— Horsák, M., 2005, nepublik.

— Horsák, M., 2005: Molluscs. Ecology and palaeoecology of spring fens in the western part of the Carpathians (ed. by A. POULÍČKOVÁ, M. HÁJEK, K. RYBNÍČEK), pp. 197-208. Palacký University, Olomouc, Czech Republic.

— Horsák, M., 2006, nepublik.

— Šteffek, J., 2008, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2004, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2006, nepublik.

— Vavrová, Ľ., 2008: Mäkkýše (Mollusca) vybraných lokalít západnej časti Národného parku Nízke Tatry a priľahlého okolia. Naturae tutela, 12: 21-27.

— Vavrová, Ľ., 2010, nepublik.