Vertigo moulinsiana

NATURA 2000 AnnexII code:

1016 - Vertigo moulinsiana


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:IN MIN + CD

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Jozef Šteffek
Recenzent:Ľubomíra Vavrová
Poznámka:Na základe nových poznatkov o rozšírení druhu sa javí potreba prehodnotiť a navrhnúť nové lokality

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Horsák, M. & Hájek, M., 2005: Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in the Western Carpathian rich fens Journal of Conchology, 38: 683-703

— Horsák, M., 2005: Molluscs. Ecology and palaeoecology of spring fens in the western part of the Carpathians (ed. by A. POULÍČKOVÁ, M. HÁJEK, K. RYBNÍČEK), pp. 197-208. Palacký University, Olomouc, Czech Republic.

— Horsák, M., 2007, nepublik.

— Šteffek, J., 2009, nepublik.

— Šteffek, J., Vavrová, Ľ., 2004: Comparison of malacocoenosis of wetlands of the Eastern Carpathians Biosphere Reserve and Eastern Carpathians Landscape Protected Area - In MIDRIAK R. (ed.) Biosphere Reserves in Slovakia], papers presented at the 5th National Conference on the Biosphere Reserves in Slovakia (September 29-30, 2004, Nová Sedlica), pp. 107-114

— Šteffek, J., Vavrová, Ľ., 2006: Súčasný stav poznania mäkkýšov (Mollusca) Muránskej planiny so zameraním na európsky významné druhy. Reussia (Revúca), 3, 2: 115-125

— Vavrová, Ľ., 2010, nepublik.