Zingel streber

NATURA 2000 AnnexII code:

1160 - Zingel streber


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD + Sci Res - Add ‘stepping-stone’ sites to link with Danube
Panónsky:IN MOD / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Beleš, P., Chládecký, B., Krajč, T.,: 2006: Inventarizačný výskum ichtyofauny – správa z prieskumu za rok 2006, SRZ – Rada Žilina

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Pekárik L., Košuthová L., 2007: Výskyt chránených a inváznych druhov rýb v povodí Ipľa. Natura Carpathica 48: 141-152.

— Koščo J., Lusk S., Pekárik L., Košuthová L., Lusková V., Košuth P., 2008: Present status and distribution of fish species belonging to genera Cobitis, Sabanejewia and Misgurnus in Slovakia. Folia Zoologica, 57, 1-2: 26-34.

— Koščo J., Lusk S., Pekárik L., Košuthová L., Lusková V., Košuth P., 2008: Present status and distribution of fish species belonging to genera Cobitis, Sabanejewia and Misgurnus in Slovakia. Folia Zoologica, 57, 1-2: 26-34.

— Košuth P., Koščo J., Košuthová L., Pekárik L., 2006: Súčasný stav rozšírenia zástupcov čeľade ostriežovité (Percidae), v slovenskom povodí Tisy. Sb .ref. XI. Česká ichtyol. konf, Vodňany: 56–59.

— Pekárik L., nepublik.