Carabus variolosus

NATURA 2000 AnnexII code:

4014 - Carabus variolosus


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MIN + Sci Res - Near CZ border
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Valerián Franc

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Franc V., 2001: Pozoruhodnejšie chrobáky (Coleoptera) masívu Panského dielu pri Banskej Bystrici. In: TURISOVÁ I. (ed.), Ekologická diverzita modelového územia banskobystrického regiónu. Fakulta prírodných vied UMB (Banská Bystrica), p. 215-232.

— Franc V., 2002, nepublikované pozorovanie

— Franc V., 2002: Beetles (Coleoptera) of the Veľká Fatra Mts. with special reference to bioindicatively significant species. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica), Suppl. 2/1: 165-177

— Franc V., 2005: Remarkable species of beetles (Coleoptera) of the Hrochotská valley (Poľana Mts, Slo­vakia). Acta Univ. Carolinae (Praha) 49: 205-217.

— Franc V., 2008: Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) európskeho významu v severnej časti Zvolenskej kotliny. In: Turisová I., Martincová E. & Bačkor P. (eds.), Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny. Fakulta prírodných vied UMB, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, p. 94-108.

— Jászay T., 1988: Príspevok k poznaniu fauny chrobákov na vybraných lokalitách Slanských vrchov a Domaše (v doline Valkovského potoka). XI. východoslovenský tábor ochrancov prírody – zborník odborných výsledkov, Prešov, p. 83-91.

— Jászay T., 1993: Správa z inventarizačného výskumu chrobákov (Coleoptera) Bukovských vrchov v CHKO Východné Karpaty. Šarišské múzeum, Bardejov, 20 ms pp.

— Majzlan O., 1998: Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Kľaku v Lúčanskej Malej Fatre. Folia faunistica Slovaca 3: 65-75.

— nepublikované - archív - Jászay L. lgt., coll. Šarišské múzeum Bardejov, 1973

— nepublikované - archív - Jászay L. lgt., Panigaj lgt., coll. Šarišské múzeum Bardejov, 1976, 1978

— nepublikované - archív - Jászay T. lgt., coll. Šarišské múzeum Bardejov, 1988

— nepublikované - archív - Krištín A. lgt. et coll, 1982

— nepublikované - archív - Krpelan M. lgt. et coll., 1981

— nepublikované - archív - Lohaj R. & Lackner T. lgt. et coll., 1985-1990

— nepublikované - archív - Panigaj Ľ. lgt., coll. Šarišské múzeum Bardejov Bardejov; 1986, T. Lackner lgt. et coll.; 1978, 1986

— nepublikované - archív - Panigaj Ľ. lgt., coll. Šarišské múzeum Bardejov, 1977

— nepublikované - archív - Weisz lgt., 2. 8. 1990, Jászay T. lgt., coll. Šarišské múzeum Bardejov; 1970, 1990

— nepublikované - archív - Weisz lgt., coll. Šarišské múzeum Bardejov, 1970