Carabus zawadszkii

NATURA 2000 AnnexII code:

4015 - Carabus zawadszkii


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res - East

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Valerián Franc
Recenzent:Jászay Tomáš
Poznámka:no new sites for pannonic BGR

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Coll. ŠM (Gruľa D., 1998)

— Coll. ŠM (Jászay Tomáš & Ducárová Emília, 2010)

— Coll. ŠM (Labovský M., 1986)

— Coll. ŠM (Weeisz T., 1967)

— Čaputa, A., 1986: Inventarizačný výskum ŠPR Haburské rašelinisko. Správa, depon.: Správa CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 10 msc.

— Jászay, T., 1988: Príspevok k poznaniu fauny chrobákov na vybraných lokalitách v Slanských vrchoch a Domaše (v doline Valkovského potoka). XI Východoslovenský TOP, Zborník odborných výsledkov (Hermanovce) Prešov - Vranov nad Topľou, 83-91 s.

— Jászay, T., 1991: Chrobáky (Coleoptera) Pieninského Národného parku. Záverečná správa z komplexného prírodovedného výskumu, depon.: Šarišské múzeum, Bardejov, Múzeum Tatranského Národného parku, Tatranská Lomnica, s 70 msc.

— Jászay, T., 2001: Chrobáky Národného parku Poloniny. ŠOP SR, Banská Bystrica, Správa NP Poloniny, Snina. Copycenter, Košice, 234 s.

— Jászay, T., 2002: Chrobáky významných lokalít v CHKO Východné Karpaty. Správa z výskumu, depon.: Správa CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 11 msc.

— Jászay, T., 2003: Inventarizačný výskum chrobákov významných lokalít v CHKO Východné Karpaty v roku 2003. Správa z výskumu, depon.: Správa CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 11 msc.

— Jászay, T., 2004: Inventarizačný výskum významných lokalít v CHKO Východné Karpaty v roku 2004. Správa z výskumu, depon.: Správa CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 10 msc.

— Korbel, L., 1991: Správa, depon.: Správa CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 9 msc. / Jászay, T., 2001: Chrobáky Národného parku Poloniny. ŠOP SR, Banská Bystrica, Správa NP Poloniny, Snina. Copycenter, Košice, 234 s.

— Kubíček, 1981: Zoznam bezobratlovcu v CHKO V. Karpaty. Správa depon.: Správa CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 9 msc.

— Labovský, M., 1987: Synúzie bystruškovitých v oblasti Stebníckej Magury. SOČ, depon.: Šarišské múzeum, Bardejov, s. 41 mnsc.

— Thomka, V., 1981: Správa, depon.: CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 1 msc./Jászay, T., 2001: Chrobáky Národného parku Poloniny. ŠOP SR, Banská Bystrica, Správa NP Poloniny, Snina. Copycenter, Košice, 234 s.

— Zbierky Šarišského múzea (Coll. ŠM) (Kavan O, 1955)