Cobitis taenia

NATURA 2000 AnnexII code:

1149 - Cobitis taenia


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD + Sci Res
Panónsky:IN MOD / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Andreji, J., nepublik. (2010 in verb)

— Koščo J., Lusk S., Pekárik L., Košuthová L., Lusková V., Košuth P, 2008: Present status and distribution of fish species belonging to genera Cobitis, Sabanejewia and Misgurnus in Slovakia. Folia Zoologica, 57, 1-2: 26-34.

— Koščo J., Pekárik L., 2010, nepubl.